poniedziałek, 29 maja 2017

XVI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Tenisie Stołowym Zgierz 2017!

3 czerwca 2017 r. w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu odbędą się XVI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Tenisie Stołowym. Dzień później miejscowe gniazdo TG „Sokół” świętować będzie 110-lecie powstania. Patronat honorowy nad zawodami i uroczystościami objęli Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Starosta Powiatu Zgierskiego Bogdan Jarota, Prezydent Miasta Zgierza Przemysław Staniszewski oraz Wójt Gminy Zgierz Barbara Kaczmarek.

3 czerwca 2017 r. XVI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski ZTG „Sokół” w Tenisie Stołowym

9.00 – przyjmowanie zgłoszeń do turnieju*
10.00 – uroczyste rozpoczęcie Międzynarodowych Mistrzostw Polski Towarzystw Gimnastycznych Sokół
13.00 – obiad w Zespole Szkół nr 1 im. J. S. Cezaka, Zgierz, ul. Długa 89/91
14.30 – ciąg dalszy mistrzostw
17.00 – zakończenie mistrzostw i wręczenie nagród

4 czerwca 2017 r. 110-lecie założenia gniazda TG „Sokół” w Zgierzu

10.15 – zbiórka przed Kościołem św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu, pl. Jana Pawła II 11/13
10.30 – Msza św.
11.30 – przemarsz ze sztandarami do Zespołu Szkół Nr. 1 im. J. S. Cezaka, ul. Długa 89/91
13.00 – uroczysty obiad
14.30 – akademia z okazji 110-lecia TG „Sokół”
17.30 – poczęstunek tortem urodzinowym
18.00 – zakończenie obchodów 110-lecia TG „Sokół”
*Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 21 maja br. tel. 509-513-421 lub pod adresem e-mail: tgsokolzgierz@gmail.com

poniedziałek, 10 kwietnia 2017

List otwarty PTG „Sokół Polski 1896” w Austrii do Zarządu Forum Polonii - Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii

Otwarty apel Sokoła Polskiego 1896 w Austrii do Zarządu Forum Polonii w Austrii o zajęcie stanowiska w sprawie przyjęcia patriotycznych organizacji polonijnych działających w Austrii do Forum Polonii na prawach członka zwyczajnego.


Do Zarządu Forum Polonii – Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii
Boerhaavegasse 25/5
A-1030 Wien

Szanowna Pani Teresa Kopeć, Prezes Forum Polonii w Austrii,
Szanowni członkowie Zarządu Forum Polonii w Austrii

Informujemy Zarząd Forum Polonii w Austrii, że wbrew obowiązującemu w Austrii prawu o stowarzyszeniach nasze Towarzystwo nie otrzymało od Zarządu F.P. do dnia 06.06.2017 pisemnej odpowiedzi w sprawie wniosku o przyjęcie Sokoła Polskiego do F.P. na prawach członka zwyczajnego, mimo upływu  pięciu miesięcy od daty jego złożenia w dniu 5 stycznia 2017. Przypominamy, że żądaliśmy odpowiedzi uwiarygodnionej, z załączoną kopią odnośnej uchwały Zarządu F.P. opatrzonej podpisami co najmniej dwóch uprawnionych członków Zarządu F.P, czyli zgodnie z prawem o stowarzyszeniach z podpisami prezesa i sekretarza.

Sokół Polski 1896 czeka na oficjalne, pisemne, zgodne z prawem i z dobrymi obyczajami obowiązującymi w działalności społecznej, zajęcie stanowiska przez Zarząd F.P. w sprawie wniosku S.P.1896 z dnia 05.01.2017 o przyjęcie Towarzystwa do F.P. na prawach członka zwyczajnego.

środa, 29 marca 2017

Zapraszamy na wykład ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego

Serdecznie zapraszamy na współorganizowany          przez nas wykład

Ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego:

Na spotkaniu będzie możliwość nabycia książek ks. Isakowicza-Zaleskiego.

 

Relacja z wykładu Ks. Tadeusza Isakowicza - Zaleskiego 

"Relacje Polsko-Ukraińskie. Wczoraj i dziś"


 https://www.youtube.com/watch?v=vtsEduXXLeU
  zobacz link/zdjęcie

poniedziałek, 20 marca 2017

Relacja z I konferencji Sokoła Polskiego

Sprawozdanie z I. Konferencji Sokoła Polskiego 1896 w Austrii zorganizowanej z okazji 120 rocznicy założenia pierwszego gniazda PTG Sokół Polski w Wiedniu
19.02.2017  - Instytut Polski w Wiedniu


piątek, 3 marca 2017

PTG Sokół Polski 1896 w Austrii w latach 2000-2017

PTG Sokół Polski 1896 w Austrii reaktywowali druh mgr. Lech Krawczyk, druhna mgr. Małgorzata Krawczyk i druh dr. Andrzej Bogucki.

Statut Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Austrii został złożony do rejestracji 17.05.2000 w Sicherheitsdirektion für Wien Vereinsangelegenheiten, 1010 Wien, Schottenring 7-9.
Oficjalna rejestracja statutu PTG „Sokół” w Wiedniu” przez w/w urząd austriacki w Wiedniu nastąpiła 06.07.2000.
Zalegalizowane przez Sicherheitsdirektion Wien zmiany w pierwszej wersji statutu Towarzystwa dokonano: 05.02.2001, 24.10.2003, 23.03.2004 i 29.12.2015.

poniedziałek, 9 stycznia 2017

I. Konferencja prezentująca Ruch Sokoli w Polsce i na emigracji

Patronat Honorowy
Dr. Aleksander Korybut – Woroniecki
Konsul Generalny RP w Austrii


Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół Polski 1896“ w Austrii
zaprasza na
I. Konferencję prezentującą Ruch Sokoli w Polsce i na emigracji organizowaną z okazji 120. rocznicy założenia Towarzystwa w Wiedniu
Sobota, 18 lutego 2017,  godz. 17:00
Instytut Polski w Wiedniu, Am Gestade 7, 1010 Wien

W ramach I. Konferencji odczyty wygłoszą:
                                           
                                               Prof. Wiesław Jan Wysocki                                                   Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
„Niepodległościowy czyn Sokolstwa Polskiego na tle wkładu Polonii w odrodzenie państwowości polskiej. Wybrane zagadnienia”

Poseł Tomasz Rzymkowski z Klubu Parlamentarnego Kukiz’ 15
„Bieżące problemy młodego pokolenia w kraju i na emigracji”

      Na zaproszenie Zarządu Sokoła Polskiego 1896  w Austrii w I. Konferencji uczestniczyć będzie również  p  Kamil KlimczakPrezes Klubu im. Romana Dmowskiego, Asystent posła Tomasza Rzymkowskiego

          Obsługa medialna: p. Sara Kostecka i p. Piotr Korczarowski z eMisjaTv                                 https://www.facebook.com/eMisjaTv

Współorganizatorzy