poniedziałek, 10 kwietnia 2017

List otwarty PTG „Sokół Polski 1896” w Austrii do Zarządu Forum Polonii - Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii

Otwarty apel Sokoła Polskiego 1896 w Austrii do Zarządu Forum Polonii w Austrii o zajęcie stanowiska w sprawie przyjęcia patriotycznych organizacji polonijnych działających w Austrii do Forum Polonii na prawach członka zwyczajnego.


Do Zarządu Forum Polonii – Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii
Boerhaavegasse 25/5
A-1030 Wien

Szanowna Pani Teresa Kopeć, Prezes Forum Polonii w Austrii,
Szanowni członkowie Zarządu Forum Polonii w Austrii

Informujemy Zarząd Forum Polonii w Austrii, że wbrew obowiązującemu w Austrii prawu o stowarzyszeniach nasze Towarzystwo nie otrzymało od Zarządu F.P. do dnia 17.04.2017 (do daty redakcji tego apelu) pisemnej odpowiedzi w sprawie wniosku o przyjęcie Sokoła Polskiego do F.P. na prawach członka zwyczajnego, mimo upływu ponad trzech miesięcy od daty jego złożenia w dniu 5 stycznia 2017. Przypominamy, że żądaliśmy odpowiedzi uwiarygodnionej, z załączoną kopią odnośnej uchwały Zarządu F.P. opatrzonej podpisami co najmniej dwóch uprawnionych członków Zarządu F.P, czyli zgodnie z prawem o stowarzyszeniach z podpisami prezesa i sekretarza.

Sokół Polski 1896 czeka na oficjalne, pisemne, zgodne z prawem i z dobrymi obyczajami obowiązującymi w działalności społecznej, zajęcie stanowiska przez Zarząd F.P. w sprawie wniosku S.P.1896 z dnia 05.01.2017 o przyjęcie Towarzystwa do F.P. na prawach członka zwyczajnego.

środa, 29 marca 2017

Zapraszamy na wykład ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego

Serdecznie zapraszamy na współorganizowany przez nas wykład
ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego:


Na spotkaniu będzie możliwość nabycia książek ks. Isakowicza-Zaleskiego.

poniedziałek, 20 marca 2017

Relacja z I konferencji Sokoła Polskiego

Sprawozdanie z I. Konferencji Sokoła Polskiego 1896 w Austrii zorganizowanej z okazji 120 rocznicy założenia pierwszego gniazda PTG Sokół Polski w Wiedniu
19.02.2017  - Instytut Polski w Wiedniu


piątek, 3 marca 2017

PTG Sokół Polski 1896 w Austrii w latach 2000-2017

PTG Sokół Polski 1896 w Austrii reaktywowali druh mgr. Lech Krawczyk, druhna mgr. Małgorzata Krawczyk i druh dr. Andrzej Bogucki.

Statut Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Austrii został złożony do rejestracji 17.05.2000 w Sicherheitsdirektion für Wien Vereinsangelegenheiten, 1010 Wien, Schottenring 7-9.
Oficjalna rejestracja statutu PTG „Sokół” w Wiedniu” przez w/w urząd austriacki w Wiedniu nastąpiła 06.07.2000.
Zalegalizowane przez Sicherheitsdirektion Wien zmiany w pierwszej wersji statutu Towarzystwa dokonano: 05.02.2001, 24.10.2003, 23.03.2004 i 29.12.2015.

poniedziałek, 9 stycznia 2017

I. Konferencja prezentująca Ruch Sokoli w Polsce i na emigracji

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne 
„Sokół Polski 1896“ w Austrii
zaprasza na

I. Konferencję prezentującą Ruch Sokoli w Polsce i na emigracji organizowaną z okazji 120. rocznicy założenia Towarzystwa w Wiedniu

Sobota, 18 lutego 2017, godz. 17:00
Instytut Polski w Wiedniu, Am Gestade 7, 1010 Wien

W ramach I. Konferencji odczyty wygłoszą:

Prof. Wiesław Jan Wysocki, Uniwersytet im. Stefana Wyszyńskiego
Niepodległościowy czyn Sokolstwa Polskiego na tle wkładu Polonii w odrodzenie państwowości polskiej. Wybrane zagadnienia”

Poseł Tomasz Rzymkowski z Klubu Kukiz’ 15
Bieżące problemy młodego pokolenia w kraju i na emigracji”

Na zaproszenie Zarządu Sokoła Polskiego 1896 w Austrii w I. Konferencji
uczestniczyć będzie również Pan Kamil Klimczak, Prezes Klubu im. Romana Dmowskiego, Asystent posła Tomasza Rzymkowskiego

Obsługa medialna: p. Sara Kostecka i p. Piotr Korczarowski z eMisjaTv

Współorganizatorzy
środa, 21 września 2016

ODWOŁANY! Wykład prof. Jana Żaryna - 29 października

Z przykrością informujemy, że mający się odbyć 29. października 2016 wykład prof. Jana Żaryna został odwołany.

PTG Sokół Polski 1896 w Wiedniu

wtorek, 20 września 2016

X. Turniej Niepodległości 2016 Sokoła Polskiego 1896 w Austrii w Tenisie Stołowym

Z okazji Święta Niepodległości Polski (11. Listopada 1918)
Patronat Honorowy

Konsulat Rzeczypospolitej Polski w Austrii

Stanisław Frączyk międzynarodowy tenisista stołowy
(między innymi trzykrotny mistrz Polski, siedmiokrotny zdobywca medali na Igrzyskach Paraolimpijskich dla Austrii, w tym trzykrotny złoty medalista)
Organizator: Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół Polski 1896“ w Austrii, założony w r.1896 w Wiedniu (http://sokolwieden.blogspot.co.at)
W kooperacji z TTC-Olympic (http://www.ttc-olympic.at ) i Tischtennisverein UTTC-Stockerau (http://www.uttc-stockerau.at)

Miejsce: Tischtennisverein UTTC-Stockerau, SPORTZENTRUM Alte Au, Stani-Frączyk-Arena, Alte Au 1, 2000 Stockerau
Termin: Niedziela, 13 November 2016 (wejście do hali już od godź. 9:00)

Konkurencje:
1. konkurencja indywidualna: rozpoczęcie o godź. 10:00 (dla zawodników zarejestrowanych w ÖTTV i DSG)
2. konkurencja indywidualna (amatorzy), rozpoczęcie o godź. 10:00 3. konkurencja indywidualna – Open (otwarta dla wszystkich), rozpoczęcie o godź. 11:00
4. konkurencja gra podwójna / debel (otwarta dla wszystkich), Beginn: 12:00 Uhr
Rywalizacja: Najpierw gry w grupach (każdy z każdym), następnie 8 najlepszych tenisistów z grup eliminacyjnych gra systemem pucharowym aż do finału. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany systemu rozgrywek.
Zgłoszenia: Grzegorz Mieszczak, tel.:+43 (0)699 18041766, E-Mail: grzegorzkrzysztofmieszczak@mail.com lub PTG „Sokół Polski 1896”: Lech Krawczyk, tel.: +43 (0) 650 50 50 343, E-Mail: lech.krawczyk@chello.at lub bezpośrednio w hali przed rozpoczęciem zawodów
Koszty uczestnictwa: 10 € względnie 7 € ( uczniowie, studenci, kobiety, członkowie Sokoła Polskiego 1896, TTC-Olympic i Tischtennisverein UTTC-Stockerau), w grze podwójnej /debel 5 € od zawodnik-a/czki.
Nagrody: Trzej najlepsi zawodnicy w konkurencjach indywidualnych otrzymają puchary i dyplomy, w grze podwójnej/deblu medale i dyplomy

Odpowiedzialność: Uczestnicy turnieju występują w zawodach na własne ryzyko. Zawodnicy i działacze obu organizacji sportowych zobowiązują się do przestrzegania porządku w hali.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X. Unabhängigskeits-TT-Turnier 2016

des Sokol Polski 1896

aus Anlass der Unabhängigkeitsfeier der Republik Polen
(11. November 1918)

Ehrenamtliches Patronat
Konsulat der Republik Polen
Stanislaw Fraczyk internationaler TT-Spieler

(unter anderem 3-facher TT-Meister Polens, 7-facher paralympischer Medaillengewinner für Österreich: darunter 3 Goldmedaillen)

Veranstalter: Polnischer Turnverein „Sokol Polski 1896“ in Österreich,
gegr. 1896 in Wien ( http://sokolwieden.blogspot.co.at)

Mit Kooperation des TTC-Olympic (http://www.ttc-olympic.at ) und Tischtennisverein UTTC-Stockerau (http://www.uttc-stockerau.at)

Ort: Stani-Fraczyk-Arena, Alte Au 1, 2000 Stockerau

Termin: Sonntag, 13 November 2016 (Einlass zur TT-Halle 9:00 Uhr)
Bewerb:
1. Einzel (für registrierte ÖTTV- und DSG-Spieler) Beginn: 10:00 Uhr
2. Einzel (Amateure) , Beginn: 10:00 Uhr
3. Einzel – Open (offen für alle), Beginn: 11:00 Uhr
4. Doppel (offen für alle), Beginn: 12:00 Uhr
Austragungsart: Vorrunden in Gruppen (Jeder gegen Jeden). Die besten 8 Spieler aus den Vorrunden spielen im K.O. – System. Änderungen obliegen der Turnierleitung)

Nennungen: Grzegorz Mieszczak, Mobil: +43 (0) 699 180 41 766, E-Mail: grzegorzkrzysztofmieszczak@gmail.com lub PTV „Sokol Polski 1896“, Lech Krawczyk, Mobil.: +43 (0)650 50 50 343, E-Mail: lech.krawczyk@chello.at oder direkt im Spiellokal vor Spielbeginn

Nenngeld: 10 € bzw. 7 € (Schüler, Studenten, Damen, Mitglieder des Sokol Polski 1896, TTC-Olympic, Tischtennisverein UTTC-Stockerau), im Doppel 5 € pro Spieler

Preise:Die drei Erstplatzierten bekommen Pokale und Urkunden und im Doppel Medaillen und Urkunden

Haftung: Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Alle Beteiligten sind verpflichtet, die Hausordnung einzuhalten.